RASP Talent™ är ett begåvningstest som mäter begåvningsnivån (hög, normal eller låg) för en person. Testet mäter även i vilken/vilka kunskapsgrupper personens begåvning är starkast/svagast, indelat i tre grupper:

Analytisk förmåga / Problemlösare
– Matematik och aritmetik
– Allmän kunskap / “Allmänbildning”

Testresultatet ger också en indikation på om testpersonen har svårt att prioritera och tänka rationellt.

Hur fungerar det?
Webbenkät
Testet består av en webbenkät som utförs på begränsad tid (20 minuter) av den som ska testas och resultatet är klart i samma sekund som testet avslutas. Testet finns på svenska RASP Talent på svenska och engelska RASP Talent in english.
Lättläst profil
Administratören kan ta del av resultatet som presenteras som en lättläst profil. Profilen visar begåvningsnivån och vilka kunskapsgrupper personens begåvning är starkast/svagast i.
Visar på en problemlösare!
Tre olika begåvningsnivåer

Begåvningsnivåerna är indelade i tre grupper. Färgnivån tillsammans med tre olika färger visar begåvningsnivån (exempel nedan).De olika kunskapsgrupperna
Problemlösning
Här mäter vi logisk/analytisk förmåga och att kunna se samband. Vi mäter också egenskapen att fomulera ett problem och komma fram till rätt lösning.
Matematisk förmåga
I denna kategori mäter vi förmågan att lösa matematiska problem.
Allmän kunskap
Med detta mäter vi allmänbildning; bred kännedom om allmängiltiga ämnen och kunskaper om världen. Vi mäter också närvaro, dvs. förmågan att ta till sig information.
Indikator
Visas om svarsmönstret indikerar på att testpersonen har svårt att prioritera och tänka rationellt.
Andel per kunskapsgrupp

Diagrammet visar sammansättningen av kunskaper/förmågor baserat på testpersonens resultat (exempel till höger).

Resultatet är indelat i tre kunskapsgrupper:

   Problemlösning
   Matematisk förmåga
   Allmän kunskap
Tårtbitens storlek står i proportion till kunskapens omfattning. Lite förenklat; ju större tårtbit desto mer kunskap innehar testpersonen av den gruppen.

Andel poäng per svårighetsgrad

Diagrammet visar andelen poäng testpersonen har uppnått för respektive svårighetsgrad (exempel till höger):

RödLätta frågor
OrangeMedelsvåra frågor
GrönSvåra frågor
GråFel svar/svar saknas
Om RASP Talent

Bakgrund
RASP Talent™ är ett begåvningstest som mäter vilken begåvningsnivå (hög, normal eller låg) en person har. Testet mäter även i vilken/vilka kunskapsgrupper personens begåvning är starkast/svagast. Testet bygger på klassiska figurer som visar logiska samband, frågor av allmänbildande karaktär och problem som rör aritmetik/matematik.

Konstruktion
Testet är utvecklat i Sverige tillsammans med svensk legitimerad psykolog (Filosofie Doktor i Tillämpad Psykologi). All programmering och utveckling av algoritmer har utförts av civilingenjör från KTH (Master of Science in Engineering).

Dataskydd och GDPR
Det är självklart viktigt för oss att ni känner er trygga med hur vi hanterar era testuppgifter. RASP Personlighetstester.se/com skyddar all data med stark/envägskryptering. Fråga gärna efter vår integritetspolicy.