RASP Personlighetstest ger tydliga indikationer på möjligheter och risker, hur en person utför sitt jobb. En profil som exempelvis kan matchas mot en aktuell befattning. Vi hjälper er att ta fram en mall när ni ska anställa en person, det ingår kostnadsfritt i vår tjänst.

RASP kan användas för:

   Urval av kandidater   Utvecklingssamtal   Sammansättning av team/grupper   Karriärplanering
Lätt att förstå!

Webbenkät
Testet består av en webbenkät som fylls i av den som ska testas och resultatet är klart i samma sekund som testet avslutas. Testet finns tillgängligt på svenska RASP Personlighetstest på svenska, engelska RASP Personality Test in English och tyska RASP Persönlichkeitstest auf Deutsch.

Lättläst profil
Administratören kan ta del av resultatet som presenteras som en lättläst profil, en sammanfattande bild med en förklaring av profiltypen tillsammans med möjligheter och risker för personligheten.

Vad fokuserar en person på?
Exempel på profiler

För att underlätta förståelsen av våra profiler har vi tre exempel nedan, klicka på respektive profil (förklaring av möjligheter och risker har utelämnats i exemplen).

Positiv Säljare / Projektledare



IT-utvecklare



Kundtjänst / Ordermottagare



Fler exempel (klicka på ett av dem för att bläddra):

Du kan även ladda ner exemplen med fördjupad beskrivning/analys här. Fler exempel på olika yrken finns här. Saknar du ett yrke, kontakta oss!

Validitet och konstruktion

RASP Personlighetstest konstruerades främst för att möta marknadens krav på ett personlighetstest som ska vara lätt att utföra, tolka och förstå men också prisvärt. Det skall vara ett praktiskt verktyg i urvalssituationer, för personlig utveckling, för utvecklingssamtal och gruppsammansättning.

Den vetenskapliga bakgrunden bygger på fallstudier som förutom tester innehåller intervjuer med testpersonens närmaste omgivning. RASP Personlighetstest är även validerat mot Defense Mechanism Test (DMT, läs mer) och Big Five (sk femfaktorteorin, läs mer).

Eftersom svaren på testets frågor är omöjliga att styra i en viss riktning, innehåller testet ingen skönmålningskorrektion. Detta gör att resultatet ger en helt adekvat beskrivning av testpersonens agerande.