RASP ServiceMind™ är ett servicetest som mäter i vilken grad en person är benägen att tillfredsställa kundernas önskemål, att ge en god service.

Hur fungerar det?
Webbenkät
Testet består av en webbenkät som fylls i av den som ska testas och resultatet är klart i samma sekund som testet avslutas. Testet finns på svenska RASP ServiceMind™ på svenska och engelska RASP ServiceMind™ in english.
Lättläst profil
Administratören kan ta del av resultatet som presenteras som en lättläst profil. Profilen visar servicenivån och vilka egenskaper som är framträdande hos en person som ger god service.
Som en första gallring!
Tre olika servicenivåer

Servicenivåerna är indelade i tre grupper. Den tiogradiga mätaren tillsammans med tre olika färger visar servicenivån.Rekommenderas (grönt)


Ett personligt möte/referenstagning rekommenderas innan beslut (orange)


Rekommenderas inte (rött)
Egenskaper vid hög servicenivå

En person med hög servicenivå har egenskaper som:

Kommunikation – Mer lyssnare/mottagare än sändare
Stor social förmåga – Vänlighet och empati
Kundfokus – Fokuserar på kunden istället för på sig själv
Ödmjukhet – Inte självhävdande
Flexibilitet – Vid behov förändringsbenägen
Öppenhet – Fångar upp signaler från kunden
Om RASP ServiceMind

Bakgrund
RASP ServiceMind™ är ett servicetest som mäter i vilken grad en person är benägen att tillfredsställa kundernas önskemål.

Validitet och konstruktion
Testet är validerat mot Big Five (den sk Femfaktorteorin), som bland annat Psykologförbundet använder som validering av personlighetstester, och även mot RASP Personlighetstest. Testet är utvecklat i Sverige tillsammans med svensk legitimerad psykolog (Filosofie Doktor i Tillämpad Psykologi). All programmering och utveckling av algoritmer har utförts av civilingenjör från KTH (Master of Science in Engineering).

Dataskydd och GDPR
Det är självklart viktigt för oss att ni känner er trygga med hur vi hanterar era testuppgifter. RASP Personlighetstester.se/com skyddar all data med stark/envägskryptering. Fråga gärna efter vår integritetspolicy.