RASP Personlighetstest

RASP Personlighetstest

RASP Personlighetstest ger tydliga indikationer på möjligheter och risker – En profil som visar hur en person agerar.

RASP Big Five+

RASP Big Five+

RASP Big Five+ mäter fem olika egenskaper som av många inom psykologin anses ge en grundläggande personlighetsprofil.

RASP Talent

RASP Talent

RASP Talent™ är ett begåvningstest som mäter en persons begåvningsnivå för bl a problemlösning och matematisk förmåga.

RASP - Ett modernt testverktyg

Vi tillhandahåller ett modernt webbaserat testverktyg som på några minuter ger er tydliga profiler för den person som testas. Kostnadseffektivt och enkelt att genomföra via webben - Ger er den information ni behöver, varken mer eller mindre!

Provkör kostnadsfritt!

Ett par referenskunder