Inloggning RASP Talent™


RASP Talent - Ett begåvningstestInstruktioner för testet
- Testet består av 30 frågor vilka besvaras med flervalsalternativ.
- Testet utförs på tid och ska slutföras inom 20 minuter från det att du loggat in.
   Om tiden överskrids avslutas testet automatiskt och resultatet sammanställs.

- Du kan besvara frågorna i ordningsföljd eller i egen ordning.
- För att besvara dem i egen ordning, klicka på respektive nummer i de röda/gröna rutorna överst.

- När samtliga frågor är besvarade får du bekräfta att du vill "skicka in" testet.
- När du bekräftat testet går det inte att ändra något svar.


 
E-postadress
 
Lösenord (8 tecken)

Change language


JA. Jag godkänner att mina personuppgifter och mina övriga uppgifter lagras elektroniskt för användning i testprocessen. (För din och aktuellt företags säkerhet finns uppgifterna kvar i 12 månader från testtillfället).

 
Ange verifieringskod i rutan
   
Av säkerhetsskäl är all trafik på webbsidan loggad. Anslutande IP-adress: 44.221.70.232 (2024-05-29 23:56:19). Vid frågor, kontakta oss gärna.