RASP Personlighetstest

RASP Personlighetstest ger tydliga indikationer på möjligheter och risker – En profil som visar hur en person agerar.

RASP Big Five+

RASP Big Five mäter fem olika egenskaper som av många inom psykologin anses ge en grundläggande personlighetsprofil.

RASP ServiceMind™

RASP ServiceMind är ett servicetest som mäter i vilken grad en person är benägen att tillfredsställa kundernas önskemål.

RASP - Ett modernt testverktyg

Vi tillhandahåller ett modernt webbaserat testverktyg som på några minuter ger er tydliga profiler för den person som testas. Kostnadseffektivt och enkelt att genomföra via webben - Ger er den information ni behöver, varken mer eller mindre!

Provkör kostnadsfritt!

Ett par referenskunder

CAT of Sweden
CAT of Sweden
CAT of Sweden
CAT of Sweden
CAT of Sweden
SwedishUSAGerman